Játékterem üzemeltetés Németországban

Tomasz Kristóf | 2017.11.20.

 

A következő dokumentum a németországi játékterem nyitásának feltételeit és menetét hivatott bemutatni. A játéktermekre vonatkozó jogszabályok évente változnak és azokat az egyes tartományok maguk szabályozzák. Városonként nem csak jogszabályt érintő, hanem az adók mértékére vonatkozó eltérésekkel is számolni kell. Jelen írás a nürnbergi kaszinó nyitás menetét és feltételeit ismerteti.

Fontos: jelen dokumentáció több, mint 1 éve nem frissült. Így a benne szereplő adatok elavultak lehetnek. Játékterem indítása szándékával vegye fel velünk a kapcsolatot!

2017. júliusában életbe lépett új szabályozás célja, hogy a játékterem üzemeltetők csak kimondottan megbízható cégek és személyek lehessenek, akik az államot segítik a játékszenvedély ellen folytatott tevékenységében. Továbbá célja a törvényhozónak, a játéktermek számának csökkentése is. Mindezt helyi építési szabályokkal éri el. Ettől az évtől már csak különleges esetekben indokolt, hogy egy személy több, mint egy játékterem üzemeltetésére engedélyt kapjon. Az engedély kiadásánál elsősorban a játékterem nyitására kiválasztott hely jelenthet problémát. Nem nyitható játékterem például iskola vagy óvoda közelében, valamint két játékterem között minimum 250 méter légvonalbeli távolságnak kell lennie. Ezen felül figyelembe veszi a város az adott hely közelében lévő értékváltozásokat és a lakók szempontjait is. Ez utóbbi pont nincs pontosabban meghatározva. Tanácsos tehát a helyiség kiválasztását követően a Bauamt-hoz fordulni, ahol eldöntik, hogy az adott helyen a tevékenység végezhető-e.

Németországi játékterem

Forrás: Pixabay


Szerencsejáték szervezés kategóriái

Németországban alapvetően két kategóriáját különböztetjük meg a szerencsejáték szervezés ezen fajtájának. Az egyik a „Spielhalle“ (vagy „Spielothek“), a másik pedig a „Spielbank“. A Spielhalle kifejezés takarja azt a tevékenységet, amikor játékgépek kerülnek felállításra egy erre kialakított játékteremben. A játékgépek maximális számára a helyi Önkormányzat van befolyással és egyénileg dönt minden keresetről. Elmondható, hogy Bajorországban átlagosan maximum 12 játékgépre, illetve egy személynek már nem adnak több, mint 1 játékterem üzemeltetésére engedélyt. Többek közt ez is a 2017. júliusban életbe lépett szigorítások eredménye, aminek következtében a játékgépgyártó, Gauselmann cég szerint, a következő hónapokban a játéktermek mintegy harmada szűnhet meg.

Ezzel szemben a Spielbank-ok olyan nagyméretű helyszínek, ahol a játékosok a gépeken túl egyéb személyzetet igénylő (pl. roulette vagy póker) játékokban is kipróbálhatják a szerencséjüket. A Spielbankokról szóló jogszabályok a SpielbG törvénykönyvben találhatók meg.

A Spielhalle nyitására és üzemeltetésére vonatkozó alapvető előírásokat a §§ 33c-g, 33i GewO és SpielV, valamint a GlüStV, AGGGlüStV jogszabályok tartalmazzák.


Kaszinó nyitás feltételei

A szerencsejáték szervezés Németországban az engedélyköteles vállalkozások (Erlaubnispflichtige Gewerbe) kategóriájába tartozik. Játékterem tetszőleges cégformaként nyitható (pl. egyéni vállalkozás, GbR, GmbH, UG, KG, OHG). Egyéni vállalkozás, GbR, illetve személyi társaságok esetében (KG, OHG) a vállalkozó(k)nak, GmbH vagy UG esetében pedig az ügyvezető igazgató(k)nak kell külön engedéllyel rendelkeznie.


Tipp:
Bízza ránk német cége alapítását és spórolja meg velünk a többszöri hivatalba járást és a hosszadalmas ügyintézést!


A játéktermet nyitó személynek igazolnia kell megbízhatóságát. Ez elsősorban abból áll, hogy rendelkezik a játékterem nyitásához és üzemeltetéséhez szükséges tudással, nem szerepel az adósok listáján, jól beszéli a német nyelvet és a törvényi definíciók által megbízható. Az engedélyt a §33c II GewO alapján nem kaphatja meg olyan személy aki nem megbízható. Nem megbízható az a személy, aki a kérelem benyújtását megelőző három évben bűncselekmény, lopás és/vagy rablás, sikkasztás, zsarolás, orgazdaság, pénzmosás, jogszerűtlenül megszerzett értéktárgyak eltitkolása vagy csalás, hűtlenség, engedély nélküli szerencsejáték üzemeltetés vagy résztvétele miatt egy engedély nélkül megrendezett szerencsejátékban vagy a fiatalkorúak védelméről szóló Jugendschutzgesetz 27. §-ában foglaltak megszegése miatt jogerősen elítélésre került.

Tárgyi feltétel a tevékenység folytatásának az alkalmas helyiség megléte (aminek mérete a tevezett játékgépek számának függvényében változik, de minimum 100 négyzetméter), amelyet a helyi építési hivatal hagy jóvá. Ehhez csatolni kell az üzlethelyiség tervrajzát, az építési terveket és az ú.n. Lageplan-t, amin szerepel az üzlethelyiség környezete is.

Minden alkalmazottnak, aki a játékteremben dolgozik - ez alól csak a kizárólag irodai munkával (pl. könyvelés) megbízott munkatársak képeznek kivételt - részt kell vennie a helyi kamara (IHK) által megtartott oktatáson, amit a résztvevők egy teszttel zárnak.

Anyagi feltétele a nyitásnak a szükséges tőke megléte és a megbízható anyagi múlt, illetve jelen, amit az adóhivatal és pl. SCHUFA igazol. Az engedélyt kérelmező fél nem szerepelhet adóslistán vagy csődeljárásban.


Játékteremhez szükséges engedélyek

A játékterem megnyitásához számos engedélyre van szükség. Az engedély kiadásához 2013. szeptember 1. óta szükséges egy, a helyi kereskedelmi kamara (IHK) által kiállított igazolás is, ami az IHK által szervezett tanfolyamon való résztvételt igazolja (§ 33c Abs. 2 Satz 2). A havi egyszer megtartott, egynapos oktatás díja 2017-ben 150 Euró. Szervező: IHK Nürnberg für Mittelfranken, Walter-Braun-Str. 15, 90425 Nürnberg.

Az üzemeltetéshez szükséges, személyre szóló, nem átruházható engedélyt (Gewerberechtliches Erlaubnis) a helyi hivatal (Ordnungsamt) adja ki. A hivatalnak csatolni kell a következő dokumentumokat az engedély kérelméhez: (Egyes esetekben a hivatal további igazolásokat is kérhet.)


 • Kitöltött kérelem
 • Személyi igazolvány másolata
 • Igazolása a vállalkozás jogi formájának (pl. Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung), egyes esetekben másolata az alapító okiratnak is
 • Erkölcsi bizonyítvány (Polizeiliches Führungszeugnis), fiatalabb mint 3 hónapos 
(kb. 13 Euró)
 • Kivonat: Gewerbezentralregister (kb. 3 hét és 13 Euró)
 • Adóhivataltól egy Unbedenklichkeitsbescheinigung
 • Kivonat az adósok jegyzékéből és a csődhivataltól (Schudnerverzeichnis és Insolvenzregister) - helyi bíróság állítja ki (Amtsgericht)
 • IHK igazolás az elvégzett tanfolyamról
 • Helyiség tervrajza (Grundrissplan)

Ezen felül szükséges 2012. július 1. óta egy szerencsejáték-szervezői engedély (Glücksspielerlaubnis) is, amit ugyanaz a hivatal ad ki.

Ehhez csatolni kell:

Építési hivatal hozzájárulása a tervezett helyszínen való üzemeltetéshez

Az illetékes építési hivataltól (Bauamt) szükséges egy engedély az adott helyszínen történő játékterem üzemeltetéséhez. A tervezett játékteremnek légvonalban minimum 250 méterre kell lennie a következő játékteremtől, közelében nem lehet óvoda, iskola vagy játszótér. Az engedély kiadásánál fontos szempont a környező ingatlantulajdonosok és lakók védelme (anyagi és hangtani hatások miatt) is. A jogalkotó fenntartja a jogot, hogy a város a későbbiekben módosítsa elvárásait és egy megadott engedély is bármikor visszavonható lesz.


Sozialkonzept

Az üzemeltetéshez szükséges egy államilag elismert cég által elkészített szociális koncepció „Sozialkonzept“ is a 2012. július 1-től életbe lépett „Glücksspieländerungs-Staatsvertrag (GlüÄndStV)“ értelmében. Ezutóbbinak aktualizálását kérheti a hivatal, amennyiben ezt egy a vonatkozó jogszabályokat érintő változás indokolttá teszi. A koncepció célja, hogy a játéktermek káros hatásainak egyensúlyozását biztosítsa. Több cég is vállalja a Sozialkonzept elkészítését. A megbízásnál figyelembe kell venni, hogy a készítőnek állami akreditációval kell rendelkeznie a koncepció elkészítéséhez. Ilyen akreditációval rendelkező szervezet pl. a Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. Ezen felül van több a Sozialkonzept elkészítésére szakosodott vállalkozás is, akik jogi segítséget is nyújtanak, amennyiben a vállalkozónak problémája akadna a hivatallal. Költségek tekintetében érdemes minimum 1.000 Euróval számolni a Sozialkonzept elkészítésénél.


Reklám és információs koncepció (Werbe- und Informationskonzept - § 26 Abs. 1 GlüStV)

Az engedélyezés költsége 150-2.000 Euró között mozog (Tarif Nr. 5.III.5/10) és kiállítása 3-5 hetet vesz igénybe. Az elbírálásnál a fenti pontok meglétén túl különös figyelmet fordít a hivatal a Sozialkonzept és a Werbe- und Informationskonzept tartalmára.

A SpielV törvénykönyv szabályozza, hogy hol és hány játékautomata állítható fel. Minden felállított automatára külön engedélyt kell kérni, melynek költsége gépenként 100-2.000 Euró között mozog, a következő két hivataltól: „Physikalisch Technische Bundesanstalt“ (Részletek itt: http://bit.ly/2jC56WG) és „Bundeskriminalamt“. Ezutóbbi két engedélyt évente kell meghosszabbítani.


Szabályozva van továbbá a maximális veszteség, nyereség és két játék közt eltelendő idő is. Mindezt egy a játékgépbe elhelyezett kontrollberendezés szabályozza.


Példák:

 • Óránként maximálisan 80 Euró (új gépenként 60 Euró) veszteség megengedett.
 • A nyeremény nem haladhatja meg óránként az 500 Euró (új gépenként 400 Eurót).
 • Az átlagos óránkénti veszteség maximális határa 33 Euró (új gépeknél 20 Euró).

A fiatalkorúak védelmére vonatkozó jogszabályokat a § 6 Abs. 1 JuSchG szabályozza. 2017-től felemelésre került a játékosok minimális életkora. Így mostantól már csak a 21. életévüket betöltött személyek tartózkodhatnak játéktermekben. A minimális korhatárt, valamint információt arról, hogy mely szervezetnél kaphatnak játékfüggőségben szenvedő személyek segítséget, minden gépre jól láthatóan fel kell ragasztani, ahogy az üzemeltető személy/cég nevét és elérhetőségét is.

A játékterem berendezésénél figyelembe kell venni számos balesetvédelmi előírást is. A teljes dokumentáció elérhető az alábbi oldalon: http://www.vdai.de/regelwerke/uvv.pdf


Néhány előírás kiemelve a jogszabályból:

 • A játékteremnek pánikgombbal kell rendelkeznie, aminek állandóan működőképes állapotban kell lennie. A játéktermet optikai kamerákkal kell felszerelni, amit a bejáratnál jól látható helyen kell elhelyezni és annak működéséről jól láthatóan kell a látogatókat informálni.
 • A bejáratoknak a játékterem belsejéből láthatónak kell lenniük és azokat egy megvilágítással (minimum 100 Lux) kell ellátni.
 • Minden kézpénzt úgy kell tárolni, hogy egy esetleges rablás értelmét veszítse.
 • A játékteremet legalább 1 pénzváltóval fel kell szerelni.

Kaszinó engedélyezése Németországban

Forrás: Pixabay


Ezek alapján érdemes tehát először egy megfelelő helyiséget keresni, amihez a következő ábra is segítséget nyújt. Ha megvan a kiválasztott helyiség, utána kell járni a hivatalnál, hogy az adott helyen engedélyezik-e a játékterem megnyitását. Amennyiben a hivatal válasza pozitív, be kell szerezni a szükséges dokumentumokat, el kell készíttetni az üzlethelyiség tervrajzát, meg kell alapítani a céget és meg kell kötni a bérleti szerződést. Ezután jöhet az első engedély (Gewerberechtliches Erlaubnis) megszerzése. Ha az megvan, jöhet a szociális koncepció és reklám koncepció elkészíttetése, majd a második engedély kérelmezése (Glücksspielerlaubnis). Ezt követően be lehet szerezni a játékgépeket és indítványozni kell azok engedélyeztetését. A fenti terv mindössze orientációként szolgál és mindenki saját megítélése alapján változtathatja az egyes folyamatok rangsorát. A terv továbbá mindössze az engedélyztetési folyamatokra van tekintettel és nem vesz figyelembe gazdasági és építési szempontokat sem.

Játékterem nyitható minden természetes személy által, aki Németországban vállalkozást indíthat. Németországban minden német állampolgár indíthat saját vállalkozást. Minden EU vagy EWR tagállamban állampolgársággal rendelkező személy indíthat vállalkozást, amennyiben tartózkodási jogáról igazolást tud bemutatni. Ezt problémamentesen megkapja minden, ezen csoportba tartozó személy. Nem EU/EWR állampolgároknak németországi tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük, amiben nem lehet tilalomként a vállalkozás indítása feltüntetve.


Az engedély személyre szól!

A játékterem üzemeltetésére kiállított engedély személyre és helyszínre szólóan kerül kiadásra és hosszáról a hivatal dönthet, ami lehet határozatlan ideig érvényes és határozott időre szóló is. Az engedély meghosszabbítása vagy újbóli kérvényezése szükséges, amennyiben törvényi vagy személyi változás történik.

A játékgépekhez szükséges engedély 1 évre szól és évente kell meghosszíbbíttatni a következő két hivatalnál: „Physikalisch Technische Bundesanstalt“ és „Bundeskriminalamt“.

Játékteremben nem szolgálható fel alkohol. Azonban egyéb, nem alkoholmentes italok felszolgálása, továbbá kisebb „snack“-kek értékesítése megengedett és szokványos.
Fontos!

Jelen dokumentáció orientációként szolgál és nem minősül jogi tanácsadásnak és nem biztosítja, hogy az üzemeltető az engedélyeket ténylegesen megkapja. A készítők minden jogi felelősséget kizárnak. A nyitás előtt minden esetben forduljon a helyi önkormányzathoz (Ordnungsamt) és az illetékes építési hivatalhoz (Bauamt).
A cikk szerzője a GmbH-UG.com.